OGŁOSZENIA

UWAGA NOWY CENNIK OD 2019 ROKU!!!


UWAGA Nowe okresy ochronne!
- węgorz 1 grudnia do 31 marca
- szczupak 1 stycznia do 30 kwietnia
- sum 1 stycznia do 31 maja
Rekordowy okoń w naszych wodach!
W dniu 18 lutego 2011 r. w wodach kanału ciepłego złowiony został rekordowy okaz okonia o wadze 2,69 kg i długości 50 cm. Tym samym jest to nowy rekord Polski, pobity po 25 latach!

Od 01.01.2012 r. dozwolony jest trolling za wykupieniem odpowiedniego zezwolenia.

Prosimy o zapoznanie się z przepisami obowiązującymi na wodach użytkowanych przez Rybacką Spółdzielnię "Regalica" w Gryfinie!
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o rybactwie śródlądowym osoba uprawiająca amatorski połów ryb winna posiadać przy sobie kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa - RS "Regalica" w Gryfinie.


W 2014 roku na wodach użytkowanych przez Rybacką Spółdzielnię "Regalica" w Gryfinie zezwala się na wędkowanie w nocy bez dodatkowych opłat. 


 
 
 
 
 

Obręby ochronne

ROZPORZĄDZENIE NR 10/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 22 grudnia 1999r.

w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na rzece Odrze, Odrze Zachodniej, Odrze Wschodniej, Regalicy i kanałach Międzyodrza.


Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 i art. 15 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustanawia się obręby ochronne na rzece Odrze, Odrze Zacodniej, Odrze Wschodniej, Regalicy i kanałach Międzyodrza w obwodach rybackich, w miejscach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. W obrębach ochronnych, w okresie od 1 stycznia do 15 maja każdego roku, zabrania się połowu ryb oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiorników i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk.

2. Za naruszenie zakazów wymienionych w ust. 1, stosowane będą grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności - zgodnie z art. 27a powołanej na wstępie ustawy.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 12/88 Wojewody Szczecińskiego z dnia 19 marca 1988 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na rzece Odrze, Odrze Zachodniej, Regalicy i kanałach Międzyodrza ( Dz.Urz. Woj. Szczec. z 1989 r. Nr4, poz. 38).

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Władysław Lisewski


Pokaż opis obrębów ochronnych

Pokaż mapę Powiatu Gryfińskiego

 
     
 
 

Wtorek, 18 Czerwiec 2019

Spółdzielnia

HISTORIA
KONTAKT / DOJAZD
BAZA RYBACKA

Zezwolenia

CENNIK
Z BRZEGU
Z ŁODZI
MIEJSCA SPRZEDAŻY
Druk zezwolenia okresowego

Ochrona

OBRĘBY OCHRONNE
MAPA OBRĘBÓW OCHRONNYCH
OKRESY OCHRONNE
WYMIARY OCHRONNE
LIMIT ILOŚCIOWY

WYBRANE GATUNKI RYB

Zarybienia


ZARYBIENIA 2005
ZARYBIENIA 2006
ZARYBIENIA 2007
ZARYBIENIA 2008
ZARYBIENIA 2009
ZARYBIENIA 2010
ZARYBIENIA 2011
ZARYBIENIA 2012
ZARYBIENIA 2013
ZARYBIENIA 2014
ZARYBIENIA 2015
ZARYBIENIA 2016
ZARYBIENIA 2017
Nazewnictwo materiału zarybieniowego

Galeria zdjęć

Zarybianie szczupakiem - 26.04.2006 r.

Zarybianie węgorzem - 14.09.2006 r.

Zarybienia


VIDEO maj.2018 r Rybacy wpuścili do Odry 10 tysięcy węgorza