UWAGA  WSTRZYMUJE SIĘ AMATORSKI POŁÓW RYB I ODŁOWY RYBACKIE NA ROZLEWISKU KOSTRZYNECKIM  (REJON STAREGO KOSTRZYNKA) DO ODWOŁANIA.

 UWAGA  Nowe okresy ochronne  od 24 lipca 2017 r !  
- węgorz 1 grudnia do 31 marca 
- szczupak 1 stycznia do 30 kwietnia 
- sum 1 stycznia do 31 maja

  Od 01.01.2012 r. dozwolony jest trolling za wykupieniem odpowiedniego zezwolenia. 

  Prosimy o zapoznanie się z przepisami obowiązującymi na wodach użytkowanych przez Rybacką Spółdzielnię "Regalica" w Gryfinie! 
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o rybactwie śródlądowym osoba uprawiająca amatorski połów ryb winna posiadać przy sobie kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa - RS "Regalica" w Gryfinie. 

 Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim, Rybackiej Spółdzielni ”Regalica” w Gryfinie.