KLAUZULA INFORMACYJNA

                        Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem danych jest Rybacka Spółdzielnia „Regalica” 74-100 Gryfino ul. Flisacza 15a. Z Administratorem można skontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie (91) 416 34 22.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  2. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Rekrutacja do pracy w Spółce: przyjmowania CV i innych dokumentów, prowadzenia korespondencji, zawarcia umowy o pracę.
  3. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. Zawarcia i wykonywania umowy z kontrahentami (dostawcami towarów i usług). W tym wystawiania zamówień i wysyłania zleceń, w imieniu własnym realizacja i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, prowadzenie dokumentacji przetargowej, prowadzenie korespondencji, zawarcia umowy. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych.
  4. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
  5. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego uodo.gov.pl, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  7. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez jednostkę. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez jednostkę.