Załącznik nr 1 (fragmenty) do Rozporządzenia nr 10/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 1999 r.

W obrębach ochronnych, w okresie od 1 stycznia do 15 maja każdego roku, zabrania się połowu ryb oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiorników i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk.

Lp. Wody Opis miejsca Przestrzeń
chroniona
1 Odra koniec kanału na zachód od miejscowości Stary Błeszyn 500m
2 Odra rozlewisko na płn.-zach. od m. Siekierki koło mostu kolejowego na całej długości
3 Odra kanał na wschód od m. Stary Kostrzynek 1000m
4 Odra wzdłuż brzegu Odry, poniżej m. Bielinek od km 675,5 do km 677,5 2000m
5 Odra ślepy kanał na północ od m. Piasek na całej długości
6 Odra ujściowy odcinek rzeki Rurzycy od mostu drogowego do rzeki Odry na całej długości
7 Odra kanał (bez nazwy) koło m. Ognica na całej długości
8 Międzyodrze kanał na północ od Kanału Węzłowego zwanego Królewskim na całej długości
9 Międzyodrze kanał na północ od Kanału Siódemka (jezioro Graniczne) na całej długości
10 Międzyodrze Jezioro Leniwe zwane Gęsim na całej długości
11 Międzyodrze Jezioro Szerokie zwane Czwórką na całej długości
12 Międzyodrze Kanał Długi - końcowy odcinek od strony Odry Zachodniej 700m
13 Międzyodrze ślepy kanał na zachód od wyspy na Kanale Stara Regalica (Kormorany) na całej długości
14 Międzyodrze 300m od śluzy na półn. - zachód od m. Gryfino, tzw. Podkowa na całej długości
15 Międzyodrze Kanał Wtórny na półn. - zachód od kanału Zeglica na całej długości
16 Międzyodrze Kanał Żeglica od cypla do autostrady 600m
17 Międzyodrze kanał na wschód od Kanału Żeglica, cały do autostrady 2000m
18 Odra Wschodnia ślepy kanał na południe od autostrady na całej długości
19 Odra Zachodnia od śluzy samoczynnej przy ujściu Kanału Krzyżowego do śluzy przy ujściu Starej Regalicy na całej długości
23 Odra Wschodnia kanał koło m. Marwice 500m
24 Odra Wschodnia wzdłuż prawego brzegu od km 714,8 do 715,8 1000m
25 Odra Wschodnia kanał tzw. Ciepły 300m od śluzy do południowego brzegu Kanału Żeglarskiego ("Pomowskiego") 250m


Pokaż rozporządzenie nr 10/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na rzece Odrze, Odrze Zachodniej, Odrze Wschodniej, Regalicy i kanałach Międzyodrza. 

Pokaż mapę Powiatu Gryfińskiego