Zarybienia obwodów rybackich rzeki Odra nr 3 i nr 4 w 2013 roku

DATA GATUNEK ILOŚĆ
12.04.2013 Troć wędrowna Wo / 100.000 szt.
29.04.2013 Szczupak Wż / 755.000 szt.
27.05.2013 Sandacz 1l / 105.000 szt.
29.05.2013 Węgorz 1o / 1.150 kg
23.08.2013 Sum 1j / 23.000 szt.
25.10.2013 Jaź 1j / 24.500 szt.
25.10.2013 Szczupak 1j / 50 kg
07.11.2013 Certa 2 / 5.200 szt.