Osoba posiadająca takie zezwolenie ma prawo wędkować z łodzi oraz brzegu w obwodach rybackich rzeki Odry nr 3 i nr 4 (od ujścia rzeki Myśli do autostrady A6 Szczecin - Berlin). 
Należy posiadać kartę wędkarską oraz zezwolenie RS "Regalica" na amatorski połów ryb. 
Uprawiając wędkarstwo należy przestrzegać: 
1. Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1471 ze zm.). 
2. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019 ze zm.). 
3.Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.). 
4. Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.12.1999r. w sprawie ust. obrębów ochronnych 
5. Inne przepisy obowiązujące na wodzie i nad wodą. 
Zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w razie przekroczenia przepisów zawartych w zezwoleniu 

 Okresy ochronne niektórych gatunków ryb

Sandacz 1 marca - 31 maja
Szczupak 1 stycznia - 30 kwietnia
Sum 1 stycznia - 31 maja
Węgorz 1 grudnia - 31 marca

 

Wymiary ochronne niektórych gatunków ryb 

Wzdręga, do 15 cm
JaźKleńLeszczLinRozpiór do 25 cm
Pstrąg do 30 cm
BoleńTroć wędrowna do 40 cm
SandaczSzczupak do 45 cm
Sum do 70 cm
Węgorz do 50 cm

 

 Limit ilościowy złowionych ryb

Troć wędrownaWęgorz 2 szt.
SumBoleńSandaczSzczupak 4 szt. łącznie
KarpLin 5 szt. łącznie
JaźKleńLeszcz 10 szt. łącznie


Limit ilościowy złowionych ryb nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby a łączna ilość złowionych ryb innych nie wymienionych gatunków nie może przekroczyć 5kg w ciągu doby. 

 Zezwolenie na 2019 rok
(
zezwolenia ważne na 12 miesięcy od daty ich wydania)

Z łodzi całoroczne 240 zł
Z łodzi całoroczne ulgowe* 200 zł
Z łodzi 1 miesięczne + trolling 100 zł
Z łodzi 3 dniowe + trolling 75 zł
Z łodzi 2 dniowe + trolling 60 zł
Z łodzi 1 dniowe + tolling 35 zł
Dopłata na trolling 90 zł
Dopłata na łódź 105 zł

Z podatkiem VAT


* - Zezwolenia ulgowe przysługują emerytom, rencistom oraz młodzieży uczącej się do ukończenia 24 lat. 

Na wodach użytkowanych przez Rybacką Spółdzielnię "Regalica" w Gryfinie zezwala się na wędkowanie w nocy bez dodatkowych opłat. 

Wodami użytkowane przez Spółdzielnię są obwody rybackie rzeki Odry nr 3 i nr 4 tj. od ujścia rzeki Myśli (koło m. Kostrzyn n/Odrą) do Autostrady A6 Szczecin-Berlin (koło m. Radziszewo) 

Numer konta spółdzielni: 
35 1240 3855 1111 0000 4472 1011 

Druk zezwolenia okresowego