Okresy ochronne niektórych gatunków ryb

Sandacz 1 marca - 31 maja
Szczupak 1 stycznia - 30 kwietnia
Sum 1 stycznia - 31 maja
Węgorz 1 grudnia - 31 marca