Obręby Ochronne - Rybacka Spółdzielnia "Regalica" w Gryfinie 
T.O. 1 - koniec kanału na zachód od miejscowości Stary Błeszyn - 500m