Obręby Ochronne - Rybacka Spółdzielnia "Regalica" w Gryfinie 
T.O. 4 - wzdłuż brzegu Odry, poniżej m. Bielinek od km 675,5 do km 677,5 - 2000m 
T.O. 5 - ślepy kanał na północ od m. Piasek - na całej długości