Obręby Ochronne - Rybacka Spółdzielnia "Regalica" w Gryfinie 
T.O. 6 - ujściowy odcinek rzeki Rurzycy od mostu drogowego do rzeki Odry - na całej długości 
T.O. 7 - kanał (bez nazwy) koło m. Ognica - na całej długości