Obręby Ochronne - Rybacka Spółdzielnia "Regalica" w Gryfinie 
T.O. 14 - 300m od śluzy na półn. - zachód od m. Gryfino, tzw. Podkowa - na całej długości