Obręby Ochronne - Rybacka Spółdzielnia "Regalica" w Gryfinie 
T.O. 15 - Kanał Wtórny na półn. - zachód od kanału Zeglica - na całej długości 
T.O. 16 - Kanał Żeglica od cypla do autostrady - 600m 
T.O. 17 - kanał na wschód od Kanału Żeglica, cały do autostrady - 2000m 
T.O. 18 - ślepy kanał na południe od autostrady - na całej długości