Obręby Ochronne - Rybacka Spółdzielnia "Regalica" w Gryfinie 
T.O. 12 - Kanał Długi - końcowy odcinek od strony Odry Zachodniej - 700m 
T.O. 13 - ślepy kanał na zachód od wyspy na Kanale Stara Regalica (Kormorany) - na całej długości 
T.O. 24 - wzdłuż prawego brzegu od km 714,8 do 715,8 - 1000m 
T.O. 25 - kanał tzw. Ciepły 300m od śluzy do południowego brzegu Kanału Żeglarskiego ("Pomowskiego") - 250m